Opnieuw is er discussie over een mogelijk portret van Jane Austen. Dit keer gaat het om het ‘Rice’ portret, meldt The Guardian. Een digitale fotografische analyse van een foto van het schilderij laat zien dat zowel de naam Jane Austen als de naam van de schilder op het portret hebben gestaan, voordat het werd gerestaureerd. Het schilderij werd eerder door de National Portrait Gallery afgedaan als ‘niet een portret van de auteur Jane Austen.’

Het schilderij is eigendom van de familie Rice, nazaten van een van Jane’s broers. Zij hebben altijd beweerd dat het daadwerkelijk gaat om een portret van Jane Austen. Het zou gemaakt zijn toen de schrijfster dertien jaar oud was en zij op bezoek was bij haar rijke oudoom Francis Austen. Begin twintigste eeuw werd er een foto gemaakt van het schilderij. Het is daarna uitvoerig gerestaureerd. Op de foto blijken nu details te zien die op het schilderij inmiddels zijn verdwenen. Zoals Austens naam en de naam van de schilder, Ozias Humphry.

Kleding
Er zijn zowel voor- als tegenstanders van de theorie dat het om een portret van Jane Austen zou gaan en deze zijn nu weer volop met elkaar in discussie. Op het schilderij is een jong meisje te zien. Volgens critici komt de stijl van de kleding niet overeen met die van kleding uit 1789, het jaar waarin het schilderij gemaakt zou zijn en waarin Jane Austen dertien jaar oud was. Volgens voorstanders van de theorie is het feit dat het jaartal op het schilderij staat en het feit dat de schilder Humphrey op latere leeftijd blind werd en het dus voor 1800 geschilderd moet hebben, juist het bewijs dat het Jane Austen kan zijn.

In het artikel van The Guardian komen de voors en tegens uitgebreid aan bod. Je leest het op de website van de krant.
Wat denk jij, hebben we hier te maken met de echte Jane Austen?