Vanaf vandaag zijn de manuscripten van Jane Austen die bewaard zijn gebleven, allemaal online te bekijken via de website Jane Austen’s Fiction Manuscripts. Het is voor het eerst dat deze manuscripten online bij elkaar zijn gebracht en voor iedereen te lezen zijn. De website is een project van onder andere Oxford University en Bodleian Library.
De manuscripten van Jane’s bekendste boeken – Sense and Sensibility en Pride and Prejudice – zijn verdwenen, maar veel van haar overige werk is nog in manuscriptvorm overgebleven. De manuscripten werden na Jane’s dood bewaard door haar zus Cassandra. Toen die overleed, werden ze verdeeld onder de leden van de Austen familie en later verkocht aan verzamelaars over de hele wereld.
Op de website zijn meer dan 1100 pagina’s te bekijken, in zeer hoge kwaliteit. Ook zijn er verschillende versies van manuscripten naast elkaar gezet, zodat te zien is welke aanpassingen Jane Austen tijdens het schrijfproces maakte.
De website is via deze link te bezoeken.

(Bron: Oxford University)