Vaste bezoeker van deze website Hans van Leeuwen schreef onlangs een brief aan Jane Austen. De komende weken zullen wij deze brief in delen plaatsen, met het eerste deel op Eerste Kerstdag. De schrijver stelt zich vandaag alvast voor.

hans-van-leeuwen

Hans van Leeuwen

Mijn naam is Hans van Leeuwen. Enkele jaren geleden pas las ik, in het kader van een literaire inhaalslag en omdat ik toch niets beters te doen had, voor het eerst een boek van Jane Austen. Ik had mezelf namelijk wijsgemaakt dat, als ik mezelf als vertaler Engels-Nederlands en liefhebber van de Engelse taal serieus wilde blijven nemen, ik niet nog langer onkundig kon blijven van het werk van schrijvers als Charles Dickens, de gezusters Brontë en Jane Austen, waarvan in het bijzonder dat van laatstgenoemde door mij toen, in mijn onwetendheid, werd afgedaan als literatuur voor gegoede dames met veel vrije tijd maar weinig smaak.

Ik betrapte mezelf er echter gaandeweg op dat ik juist voor de boeken van Jane Austen een voorkeur begon te krijgen en ze begon te herlezen, waarbij soms een voor de helft gelezen boek van een andere schrijver terzijde werd geschoven om nooit meer te worden uitgelezen. Mooie, geestige zinnen van haar begon ik op te schrijven en inspireerden me om zelf eens te proberen iets in die stijl te schrijven. Deze brief is daarvan een uitvloeisel.

Gewaagde veronderstelling

In de nogal gewaagde veronderstelling dat anderen, in het bijzonder liefhebbers van Jane Austen, plezier zouden kunnen beleven aan lezing van die brief, stuurde ik het eerste gedeelte ervan naar JaneAusten.nl. Uit de reactie van Karin, de beheerder, maakte ik op dat ze het geen hele erge ontsiering van de website zou vinden als ze hem zou plaatsen en zelfs bereid was er een aparte categorie voor in het leven te roepen.

Van de hand van Jane Austen

De brief is uitsluitend geïnspireerd door de boeken van Jane Austen en ik heb hem tot nu toe aan niemand anders laten lezen dan Karin. Dat de brief vrij is van grammaticale, stilistische of andere fouten lijkt mij daarom onmogelijk, maar als ik erin zou kunnen slagen met deze brief bij de lezer de indruk te wekken (al is het maar heel even) dat hij/zij iets van de hand van Jane Austen onder ogen heeft dan heb ik mijn doel bereikt. Op- of aanmerkingen ontvang ik graag op havl@wxs.nl