Het Nederlands Dagblad heeft vandaag een uitgebreid artikel over Jane Austen, naar aanleiding van de nieuwe uitgave van Trots en Vooroordeel. Journalist Gert van de Wege neemt de moraliteit en christelijke traditie in het werk van Jane Austen onder de loep.
“Het is een interessante vraag hoe christelijk het werk van Austen is. Natuurlijk speelt het zich af tegen het decor van een christelijke samenleving, om precies te zijn de Engelse van ongeveer 1800. Austen was zelf dochter (en zus) van een plattelandsdominee, en de Anglicaanse kerk is een instituut waarvan de aanwezigheid en het gezag in haar romans allerminst worden aangevochten. (Al zal de lezer van Trots en vooroordeel opmerken dat de pompeuze, zelfingenomen dominee Collins geen sieraad voor zijn genus is, ook al is hij dat wel voor de roman.) Toch ligt de christelijkheid er in haar romans niet dik bovenop. Preciezer gezegd: het is niet de inzet van haar werk, maar de achtergrond ervan.”
Van de Wege is niet alleen lovend over het werk van Jane Austen, hij is ook zeer te spreken over de nieuwe Nederlandse vertaling.
“Trots en vooroordeel is nu verkrijgbaar in een frisse nieuwe vertaling. De echte liefhebber zal direct vragen hoe de beroemde eerste zin is vertaald; deze luidt als volgt: ,,Het is een waarheid die iedereen, waar ook ter wereld, zal onderschrijven: een ongehuwde man met een behoorlijk vermogen heeft behoefte aan een echtgenote”. Al zijn er in de vertaling van Roeleveld en Stevens passages aan te wijzen waarin het Engels nog te veel door het Nederlands heen schemert (,,de terechtheid van de beschuldiging was zo duidelijk dat ontkennen niet mogelijk was”) en gebruiken de vertaalsters standaard ,,dat” in plaats van ,,wat” na een onbepaald voornaamwoord, hun vertaling is een knappe benadering van de toon van het origineel. Het werk van Jane Austen fonkelt ook in het Nederlands.”

Lees het hele artikel op de website van het Nederlands Dagblad.