In het profielwerkstuk ‘A Truth Universally Acknowledged: Jane Austen & Huwelijk’, geschreven door Bas Foppen, staat het huwelijk centraal. In zijn artikel geeft Foppen weer wat de kijk van Jane Austen op het huwelijk was en hoe deze in verhouding stond tot de heersende opvattingen en de harde werkelijkheid van eeuwige trouw aan het begin van de 18e eeuw.
Hij schrijft:

Ondanks Austens haast iconische celibataire status, heeft zij toch enkele van de meest befaamde liefdesverhalen neergepend – wie is er immers niet bekend met Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, of wellicht Emma en Persuasion? De kwestie van het huwelijk staat centraal in de romans van Jane Austen. De problemen die verbonden waren met het streven naar liefde, geluk, geld en status behoorden tot de kwesties van haar tijd, en keren ook in onze samenleving nog terug. En Austen, vrijster voor het leven, heeft ze allemaal aan de kaak gesteld in het plot en de moralen van haar werk.

Het hele profielwerkstuk is hier te downloaden (pdf).