EMMA.

27 februari in de bioscoop. Praat mee!

Over Jane Austen zijn ontelbaar veel biografieën geschreven. Daarnaast zijn ook veel boeken gebaseerd op een verhaal van Jane Austen of zijn schrijvers op een andere manier creatief met haar werk aan de haal gegaan. Hier kun je meepraten over die boeken.
Gebruikersavatar
By jolandahommes
#64894
Ik heb een tweetal historische romans geschreven die zich afspelen in het Victoriaanse Engeland. Daarbij heb ik enigszins de 'Jane Austen stijl aangehouden. Ik ben bezig om een van deze romans 'uitgeversklaar' te maken maar wil graag toetsen hoeveel liefhebbers voor een dergelijke roman zijn. De feiten in het verhaal berusten op nauwgezet onderzoek.
Hieronder volgt een introductie:

“Lynn” neemt u, als lezer, mee naar het Engeland van koningin Victoria, op de troon van 1837 tot 1901 en regerend over een rijk waar de zon nooit onderging. Ondanks spanningen en kleine lokale oorlogen in de koloniën was het een tijd van vrede waarin handel en wetenschap tot bloei konden komen. De industriële revolutie was in volle vaart aangebroken. Treinen en schepen aangedreven door stoom maakten het reizen sneller en comfortabeler. Kranten verschenen regelmatig en berichtten niet alleen over dagelijkse gebeurtenissen maar ook over nieuwe uitvindingen. Bijvoorbeeld fotografie, levensechte beelden vastgelegd met licht en chemische reacties in plaats van geschilderde impressies. Tegelijkertijd was de ijzeren eeuw ook een periode van groeiende sociale ongelijkheid. De hogere klasse, waarin de hoofdpersonen verkeren, baadden in weelde terwijl Ierse immigranten op de rand van de hongerdood zweefden. Buiten Engeland waren de scheidslijnen mogelijk nog scherper. Inheemse bevolking werd nauwelijks als menselijk gezien. Werkvolk diende slechts voor productie van goederen voor het moederland.
“Lynn” is het verhaal van twee jonge mensen die onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken worden maar verstrikt zitten in de Victoriaanse etiquette. “Refined sensibility”, daar draaide alles om in de wereld van de Engelse landadel. Een begrip wat nauwelijks in het Nederlands te vertalen is maar elk aspect van emotie, smaak, en intellectuele ontwikkeling in esthetisch vastgelegde kaders omvat. Kunst, kleding, inrichting van huis en tuin en vooral de omgang tussen man en vrouw, niets werd aan het toeval overgelaten en moest voldoen aan maatschappelijk geaccepteerde regels. Elke inbreuk leidde automatisch tot correctie of zelfs uitsluiting.
“Lynn” speelt rond 1850. Lady Evelyn Charlotte Nina Murray-Elliot met als roepnaam Lynn wordt op 18-jarige leeftijd gedwongen terug te keren uit het Engelse Birma naar Engeland. Gewend aan vrijheid in kleding en gestimuleerd tot intellectuele ontwikkeling door haar overleden vader komt ze terug in het bekrompen Engeland. Door een speling van het lot ontmoet ze sir Sebastian Hykes (Fabian) weer. Tien jaar ouder en een losbol die geniet van geld, bezit en vooral mooie vrouwen. Voor haar vertrek naar de oost heeft Fabian met een zatte kop haar onzedelijk betast maar tegelijkertijd ook een ongekend verlangen in haar wakker gemaakt. Dit blijkt wederzijds te zijn en er ontstaat een complex verhaal van ontmoetingen, erotische spanning, een gedeelde fascinatie voor fotografie, en maatschappelijke discussies.
Uiteindelijk wordt Lynn, na een dramatisch incident, genoodzaakt Engeland te verlaten om in Boston bij haar tante onder te duiken. Hoe anders dit zal verlopen blijkt uit het laatste hoofdstuk.

Ik hoor graag van jullie!

In de avond is er altijd nog even een uurtje over […]

Emma dvd

De dvd heb ik aangeschaft en deze is geweldig. Dit[…]

Social Media Campaign

Misschien worden je wensen vervuld: https://www.ja[…]

Waar draait EMMA.?

"Emma" draait in Pathé Tuschinski[…]

Bezoek JaneAusten.nl voor het laatste nieuws!